[CM-Rauha] Fwd: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon lieventämiseen

Tytti Matsinen tyttimatsinen at gmail.com
Ke Joulu 18 09:48:53 EET 2013


Hei rauharyhmä,


alla vihdoin lupaamani luonnos Erkki Tuomiojan kirjeeseen, sen alla vielä
keväinen kirjeenvaihtomme Tuomiojan ja rauharyhmän kesken. Jos pystyisitte
kommentoimaan jo tänään, voin lähettää tekstin joko illalla tai huomenna
aamulla, jotta se luetaan vielä ennen joulua.

Yt,

Tytti


Hyvä Erkki Tuomioja,viitaten Changemaker-verkoston kanssa helmi-maaliskuussa käymäänne
sähköpostikeskusteluun tahtoisimme nostaa esille uudelleen Syyrian
tilanteen ja Suomen roolin EU:n yhteisen kannan muodostamisessa.

Alkuvuodesta EU salli jäsenvaltioiden viedä Syyriaan ei-tappavia
puolustustarvikkeita, mikäli nämä luovutettaisiin Syyrian  kansalliselle
koalitiolle ja niiden tarkoituksena olisi siviilien suojelu. Changemaker
oli jo keväällä huolissaan siitä, että sekavan kriisin osapuolten tukeminen
– edes ei-tappavalla varustetuella – vain ruokkii konfliktia. On
todennäköistä, että sekä Syyrian hallituksen että kapinallisten joukot ovat
syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin ja sotarikoksiin. Kuten tiedämme,
Syyrian hallituksen vastaisia joukkoja on useita eivätkä nämä edusta mitään
yhteistä rintamaa, jonka taakse Euroopan tai Yhdysvaltojen tulisi asettua.

YLE uutisoi 11. joulukuuta Yhdysvaltain ja Iso-Britannian lopettavan muun
kuin humanitäärisen avun toimittamisen Syyriaan varustevaraston jouduttua
vääriin käsiin. Tilanteessa on käynyt juuri niin kuin Changemakerissä
pelättiin: kaoottisessa sotatilanteessa yhdelle osapuolelle tarkoitettu
varustetuki on lopulta joutunut ei-toivottuihin käsiin ja näin olleen
ruokkii yhä pitkittyvää konfliktia.

Tahdomme Changemakerin rauharyhmässä jatkaa keskustelua kanssanne siitä,
mitä Suomi voi tehdä, jotta kaikki varustetuki EU:n jäsenvaltioilta
Syyriaan saadaan kiellettyä uudelleen. Tiedustelisimmekin, olisiko meillä
mahdollisuutta tavata ja keskustella aiheesta, sillä ymmärtääksemme
Changemaker-verkosto ja ulkoministeri ovat edelleen yhtä mieltä siitä, että
Syyrian konfliktin ratkaisu ei ole konfliktin osapuolten varustelussa.Ystävällisin terveisin, rauhallista joulun aikaa toivottaen,

Changemakerin rauharyhmä


---------- Edelleenlähetetty viesti ----------
Lähettäjä: Tuomioja Erkki <Erkki.Tuomioja at formin.fi>
Päiväys: 7. maaliskuuta 2013 15.40
Aihe: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon lieventämiseen
Vastaanottaja: "tyttimatsinen at gmail.com" <tyttimatsinen at gmail.com>


  Hyvä Changemaker,Kiitos Syyrian tilannetta kohtaan osoittamastanne huomiosta. Neuvosto
hyväksyi 28.2. päätöksen Syyria-pakotteiden muuttamisesta, jonka myötä EU:n
jäsenvaltioiden on mahdollista sallia ei-tappavien puolustustarvikkeiden ja
kansallisissa tukahduttamistoimissa käytettävien tarvikkeiden vienti
Syyriaan, mikäli tarvikkeet toimitetaan Syyrian kansalliselle koalitiolle
ja tarvikkeilla on tarkoitus suojella siviilejä. Sellaista päätöstä joka
olisi mahdollistanut aseiden tai sotilaalliseen käyttöön tarkoitetun
materiaalin vientiä Syyriaan emme olleet valmiita hyväksymään, eikä
sellaista myöskään esitetty.Puolustustarvikkeiden vienti kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen
toimivaltaan, ja nämä ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä sääntöjä tätä
vientiä koskevassa kansallisessa harkinnassaan. Nämä säännöt määritellään
puolustustarvikkeiden vientiä koskevassa neuvoston yhteisessä kannassa
(2008/944/YUTP). EU:n jäsenvaltion on siis harkitessaan luvan myöntämistä
puolustustarvikkeiden viennille Syyriaan otettava huomioon
Syyria-pakotteiden lisäksi myös em. kanta. Tämän kannan mukaan jäsenvaltion
on mm. evättävä maastavientilupa, mikäli on olemassa selkeä vaara, että
vietäviä puolustustarvikkeita saatetaan käyttää kansainvälisen
humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin. Syyria-pakotteiden
muuttamisen taustalla ei missään tapauksessa ole EU:n osallistuminen
ATT-neuvotteluihin. Päinvastoin, EU pyrkii sekä laillisen että laittoman
asekaupan rajoittamiseen.Olemme samaa mieltä: Syyrian yhä murheellisemmaksi käyvään konfliktiin
voidaan löytää ratkaisu vain poliittisten neuvotteluiden, ei aseellisten
taisteluiden kautta. Suomi on pitänyt tätä näkemystä järjestelmällisesti
esillä niin kansainvälisillä foorumeilla kuin kahdenvälisissä
keskusteluissa. EU:n ulkoasiainneuvosto on toistuvasti päätelmissään
vaatinut poliittista ratkaisua. Pidän tärkeänä, ettei tappamiseen
soveltuvien tarvikkeiden, esimerkiksi aseiden tai ammusten, vientiä
Syyriaan sallita jatkossakaan. Mainittu neuvoston päätös löytyy täältä:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:058:0008:0008:EN:PDFAsiaa koskeva tiedote löytyy täältä:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135733.pdfYstävällisin terveisin,Erkki Tuomioja

*Lähettäjä:* Tytti Matsinen <tyttimatsinen at gmail.com>
*Päiväys:* 27. helmikuuta 2013 12.13.53 UTC+2.00
*Vastaanottaja:* "erkki.tuomioja at eduskunta.fi" <erkki.tuomioja at eduskunta.fi>,
Hillo Pia <Pia.Hillo at formin.fi>, Resch Riitta <Riitta.Resch at formin.fi>
*Kopio:* Kantola Tarja <Tarja.Kantola at formin.fi>, "ayla.shakir at eduskunta.fi"
<ayla.shakir at eduskunta.fi>
*Aihe:* *Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon lieventämiseen*

 Hyvä ulkoministeri Tuomioja ja ulkoministeriön virkamiehet,

Changemaker on erittäin huolissaan Euroopan Unionin päätöksestä höllentää
asevientikieltoa ja näin ollen sallia muun muassa radiopuhelinten
kaltaisten televiestintälaitteiden viemisen  Syyriaan. Pidämme
vastuuttomana toimia, jotka saattavat johtaa sisällissodan pitkittymiseen.
Changemakerin mielestä Syyrian sisällissotaa ei ratkaista kumpaakaan
osapuolta varustelemalla, oli kyse sitten aseista tai muusta sotilaalliseen
käyttöön tarkoitetusta materiaalista. EU-maiden näkemys siitä, että
asevienti saattaisi saada väkivallan yltymään entisestään, on mielestämme
relevantti, mutta näemme myös muun sotilaskäyttöön tulevan materiaalin
ylläpitävän ja pitkittävän konfliktia. Olemme ulkoministeriön (tai
ulkoministeri Tuomiojan) kanssa samassa linjassa siinä, että haettavan
ratkaisun on oltava ensisijaisesti poliittinen.

Kun Euroopan Unioni kolmen kuukauden kuluttua neuvottelee uudelleen aseiden
viemisestä Syyriaan, vaadimme että Suomi vastustaa vientiä edelleen ja ajaa
poliittisen ratkaisun löytymistä konfliktiin.

Tahtoisimmekin tietää, mistä paine asevientikiellon lieventymiseen syntyi?
Vaikuttavatko tulevat Arms Trade Treaty -neuvottelut siten, että EU:lla on
paineita sallia nykyistä suurempi aseiden vienti? Vaadimme, että Suomi
toimii aktiivisesti poliittisen ratkaisun löytämiseksi. Syyrian konfliktin
eri osapuolia tukevat toimijat on saatettava samaan neuvottelupöytään,
jotta konfliktia ruokkiva kierre saadaan katkaistuksi

Changemaker Finland

**

Kannanoton välitti Changemaker-verkoston tiimin sidosryhmävastaava ja
rauharyhmän aktiivi Tytti Matsinen.
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on siirretty...
URL: <http://changemaker.fi/pipermail/rauha_changemaker.fi/attachments/20131218/31b9afc3/attachment.html>


Lisätietoja postituslistasta Rauha