[CM-Rauha] kansalaisaloitideasta

Tytti Matsinen tyttimatsinen at gmail.com
Ke Joulu 18 20:21:12 EET 2013


Hei,

minulle ei pikkujoulumuistiosta täysin selvinnyt, mitä aselupapäätöksiä
poliisi ei voi julkaista? Yksityishenkilöiden aselupia? Vai jotain tähän
vientiin liittyvää?

Sinällään ajatus kuulostaa hyvältä. Myös sellaiselta, josta voisi joskus
tehdä pääkampanjan: kerätä kansalaisaloitteeseen nimiä vetoomuksena, kuten
Tahdon-kampanjassa paraikaa.

Tytti


18. joulukuuta 2013 17.39 <rauha-request at changemaker.fi> kirjoitti:

> Lähetä Rauha postituslistalle lähetetyt viestit hyväksyttäväksi
>     rauha at changemaker.fi
>
> Liittyäksesi tai irtisanoutuaksesi listalta www-yhteyden kautta,
> vieraile
>     http://changemaker.fi/mailman/listinfo/rauha_changemaker.fi
> tai jos käytät sähköpostia niin kirjoita otsikko- tai viestikenttään
> sana 'help' ja lähetä se
>     rauha-request at changemaker.fi
>
> Saat yhteyden listan ylläpitäjään
>     rauha-owner at changemaker.fi
>
> Kun vastaat listalle, muokkaa Otsikko-kenttää siten, että sopii
> paremmin kuin "Re: Kokoelman Rauha sisältö..."
>
>
> Tämänpäivän Aiheet:
>
>  1. Re: Fwd: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian
>    asevientikiellon lieventämiseen (Janne Eronen)
>  2. Muistio rauharyhmän pikkujouluista, sana on vapaa!
>    (Pertti Keinänen)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Wed, 18 Dec 2013 14:20:32 +0300
> From: Janne Eronen <janne1616 at hotmail.com>
> To: Tytti Matsinen <tyttimatsinen at gmail.com>, rauha
>     <rauha at changemaker.fi>
> Subject: Re: [CM-Rauha] Fwd: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian
>     asevientikiellon lieventämiseen
> Message-ID: <DUB114-W5060D9509BA87C3CE5C7A6A1DA0 at phx.gbl>
> Content-Type: text/plain; charset="windows-1252"
>
> Hei!
>
> Mielestäni tämä on oikein hyvä. Luen tämän vielä uudestaan illalla
> paremmalla ajalla, mutta hyvältä vaikuttaa.
>
> T: Janne
>
> Date: Wed, 18 Dec 2013 09:48:53 +0200
> From: tyttimatsinen at gmail.com
> To: rauha at changemaker.fi
> Subject: [CM-Rauha] Fwd: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian
> asevientikiellon lieventämiseen
>
>
>
> Hei rauharyhmä,
> alla vihdoin lupaamani luonnos Erkki Tuomiojan kirjeeseen, sen alla vielä
> keväinen kirjeenvaihtomme Tuomiojan ja rauharyhmän kesken. Jos pystyisitte
> kommentoimaan jo tänään, voin lähettää tekstin joko illalla tai huomenna
> aamulla, jotta se luetaan vielä ennen joulua.
>
>
> Yt,
> Tytti
>
> Hyvä Erkki Tuomioja,
>
>
>
> viitaten Changemaker-verkoston kanssa helmi-maaliskuussa
> käymäänne sähköpostikeskusteluun tahtoisimme nostaa esille uudelleen
> Syyrian
> tilanteen ja Suomen roolin EU:n yhteisen kannan muodostamisessa.
>
> Alkuvuodesta EU salli jäsenvaltioiden viedä Syyriaan ei-tappavia
> puolustustarvikkeita, mikäli nämä luovutettaisiin Syyrian kansalliselle
> koalitiolle ja niiden
> tarkoituksena olisi siviilien suojelu. Changemaker oli jo keväällä
> huolissaan
> siitä, että sekavan kriisin osapuolten tukeminen ? edes ei-tappavalla
> varustetuella
> ? vain ruokkii konfliktia. On todennäköistä, että sekä Syyrian hallituksen
> että
> kapinallisten joukot ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin ja
> sotarikoksiin. Kuten tiedämme, Syyrian hallituksen vastaisia joukkoja on
> useita
> eivätkä nämä edusta mitään yhteistä rintamaa, jonka taakse Euroopan tai
> Yhdysvaltojen tulisi asettua.
>
> YLE uutisoi 11. joulukuuta Yhdysvaltain ja Iso-Britannian
> lopettavan muun kuin humanitäärisen avun toimittamisen Syyriaan
> varustevaraston
> jouduttua vääriin käsiin. Tilanteessa on käynyt juuri niin kuin
> Changemakerissä
> pelättiin: kaoottisessa sotatilanteessa yhdelle osapuolelle tarkoitettu
> varustetuki on lopulta joutunut ei-toivottuihin käsiin ja näin olleen
> ruokkii
> yhä pitkittyvää konfliktia.
>
> Tahdomme Changemakerin rauharyhmässä jatkaa keskustelua
> kanssanne siitä, mitä Suomi voi tehdä, jotta kaikki varustetuki EU:n
> jäsenvaltioilta Syyriaan saadaan kiellettyä uudelleen. Tiedustelisimmekin,
> olisiko meillä mahdollisuutta tavata ja keskustella aiheesta, sillä
> ymmärtääksemme Changemaker-verkosto ja ulkoministeri ovat edelleen yhtä
> mieltä
> siitä, että Syyrian konfliktin ratkaisu ei ole konfliktin osapuolten
> varustelussa.
>
>
>
> Ystävällisin terveisin, rauhallista joulun aikaa toivottaen,
>
> Changemakerin rauharyhmä
>
>
>
> ---------- Edelleenlähetetty viesti ----------
> Lähettäjä: Tuomioja Erkki <Erkki.Tuomioja at formin.fi>
>
> Päiväys: 7. maaliskuuta 2013 15.40
> Aihe: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon lieventämiseen
> Vastaanottaja: "tyttimatsinen at gmail.com" <tyttimatsinen at gmail.com>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Hyvä Changemaker,
>
>
>
> Kiitos Syyrian tilannetta kohtaan osoittamastanne
> huomiosta. Neuvosto hyväksyi 28.2. päätöksen Syyria-pakotteiden
> muuttamisesta,
> jonka myötä EU:n jäsenvaltioiden on mahdollista sallia ei-tappavien
> puolustustarvikkeiden ja kansallisissa tukahduttamistoimissa käytettävien
> tarvikkeiden vienti Syyriaan, mikäli tarvikkeet toimitetaan Syyrian
> kansalliselle koalitiolle ja tarvikkeilla on tarkoitus suojella siviilejä.
> Sellaista päätöstä joka olisi mahdollistanut aseiden tai sotilaalliseen
> käyttöön tarkoitetun materiaalin vientiä Syyriaan emme olleet valmiita
> hyväksymään, eikä sellaista myöskään esitetty.
>
>
>
> Puolustustarvikkeiden vienti kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen
> toimivaltaan, ja nämä ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä sääntöjä tätä
> vientiä koskevassa kansallisessa harkinnassaan. Nämä säännöt määritellään
> puolustustarvikkeiden vientiä koskevassa neuvoston yhteisessä kannassa
> (2008/944/YUTP). EU:n jäsenvaltion on siis harkitessaan luvan myöntämistä
> puolustustarvikkeiden viennille Syyriaan otettava huomioon
> Syyria-pakotteiden
> lisäksi myös em. kanta. Tämän kannan mukaan jäsenvaltion on mm. evättävä
> maastavientilupa, mikäli on olemassa selkeä vaara, että vietäviä
> puolustustarvikkeita saatetaan käyttää kansainvälisen humanitaarisen
> oikeuden
> vakaviin loukkauksiin. Syyria-pakotteiden muuttamisen taustalla ei missään
> tapauksessa ole EU:n osallistuminen ATT-neuvotteluihin. Päinvastoin, EU
> pyrkii
> sekä laillisen että laittoman asekaupan rajoittamiseen.
>
>
>
> Olemme samaa mieltä: Syyrian yhä
> murheellisemmaksi käyvään konfliktiin voidaan löytää ratkaisu vain
> poliittisten
> neuvotteluiden, ei aseellisten taisteluiden kautta. Suomi on pitänyt tätä
> näkemystä järjestelmällisesti esillä niin kansainvälisillä foorumeilla kuin
> kahdenvälisissä keskusteluissa. EU:n ulkoasiainneuvosto on toistuvasti
> päätelmissään vaatinut poliittista ratkaisua. Pidän tärkeänä, ettei
> tappamiseen
> soveltuvien tarvikkeiden, esimerkiksi aseiden tai ammusten, vientiä
> Syyriaan
> sallita jatkossakaan.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Mainittu neuvoston päätös löytyy täältä:
>
>
> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:058:0008:0008:EN:PDF
>
>
>
>
> Asiaa koskeva tiedote löytyy täältä:
>
>
> http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135733.pdf
>
>
>
>
>
>
>
> Ystävällisin terveisin,
>
>
>
> Erkki Tuomioja
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Lähettäjä: Tytti
> Matsinen <tyttimatsinen at gmail.com>
>
> Päiväys: 27. helmikuuta 2013 12.13.53 UTC+2.00
>
> Vastaanottaja: "erkki.tuomioja at eduskunta.fi" <erkki.tuomioja at eduskunta.fi
> >,
> Hillo Pia <Pia.Hillo at formin.fi>,
> Resch Riitta <Riitta.Resch at formin.fi>
>
> Kopio: Kantola Tarja <Tarja.Kantola at formin.fi>, "ayla.shakir at eduskunta.fi"
> <ayla.shakir at eduskunta.fi>
>
> Aihe: Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon
> lieventämiseen
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Hyvä ulkoministeri Tuomioja ja ulkoministeriön virkamiehet,
>
>
>
> Changemaker on erittäin huolissaan Euroopan Unionin päätöksestä höllentää
> asevientikieltoa ja näin ollen sallia muun muassa radiopuhelinten
> kaltaisten
> televiestintälaitteiden viemisen Syyriaan. Pidämme vastuuttomana toimia,
> jotka saattavat johtaa sisällissodan pitkittymiseen. Changemakerin mielestä
> Syyrian sisällissotaa ei ratkaista kumpaakaan osapuolta varustelemalla, oli
> kyse sitten aseista tai muusta sotilaalliseen käyttöön tarkoitetusta
> materiaalista. EU-maiden näkemys siitä, että asevienti saattaisi saada
> väkivallan yltymään entisestään, on mielestämme relevantti, mutta näemme
> myös
> muun sotilaskäyttöön tulevan materiaalin ylläpitävän ja pitkittävän
> konfliktia.
> Olemme ulkoministeriön (tai ulkoministeri Tuomiojan) kanssa samassa
> linjassa
> siinä, että haettavan ratkaisun on oltava ensisijaisesti poliittinen.
>
>
>
> Kun Euroopan Unioni kolmen kuukauden kuluttua neuvottelee uudelleen aseiden
> viemisestä Syyriaan, vaadimme että Suomi vastustaa vientiä edelleen ja ajaa
> poliittisen ratkaisun löytymistä konfliktiin.
>
>
>
> Tahtoisimmekin tietää, mistä paine asevientikiellon lieventymiseen syntyi?
> Vaikuttavatko tulevat Arms Trade Treaty -neuvottelut siten, että EU:lla on
> paineita
> sallia nykyistä suurempi aseiden vienti? Vaadimme, että Suomi toimii
> aktiivisesti poliittisen ratkaisun löytämiseksi. Syyrian konfliktin eri
> osapuolia tukevat toimijat on saatettava samaan neuvottelupöytään, jotta
> konfliktia ruokkiva kierre saadaan katkaistuksi
>
>
>
> Changemaker Finland
>
>
>
> **
>
>
>
> Kannanoton välitti Changemaker-verkoston tiimin sidosryhmävastaava ja
> rauharyhmän aktiivi Tytti Matsinen.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Changemakerin Rauhalista
> Rauha at changemaker.fi
> Muokkaa asetuksiasi tai poistu listalta:
> http://changemaker.fi/mailman/listinfo/rauha_changemaker.fi
> -------------- seuraava osa --------------
> HTML liite on siirretty...
> URL: <
> http://changemaker.fi/pipermail/rauha_changemaker.fi/attachments/20131218/58bc7776/attachment-0001.html
> >
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Wed, 18 Dec 2013 15:39:38 +0000
> From: Pertti Keinänen <Pertti.Keinanen at kirkonulkomaanapu.fi>
> To: "rauha at changemaker.fi" <rauha at changemaker.fi>
> Subject: [CM-Rauha] Muistio rauharyhmän pikkujouluista, sana on vapaa!
> Message-ID:
>     <2EB574D0CA9FA649941CE24E12056D74F490AF at KUAMAIL.mail.kua.fi>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>
> Hei, rauharyhmä!
>
> Tässä muistio rauharyhmän pikkujouluista! Hyvää joulua ja onnellista uutta
> vuotta uusien ideoiden parissa! Lukekaa ja kommentoikaa! :)
>
> t,
> Pertti Keinänen
> Changemaker-koordinaattori
> 050 342 3799
> pertti.keinanen at kirkonulkomaanapu.fi<mailto:
> pertti.keinanen at kirkonulkomaanapu.fi>
> www.changemaker.fi<http://www.changemaker.fi/>
>
> Kirkon Ulkomaanapu
> Luotsikatu 1 A, PL 185, 00160 Helsinki
> www.kirkonulkomaanapu.fi
>
> -------------- seuraava osa --------------
> HTML liite on siirretty...
> URL: <
> http://changemaker.fi/pipermail/rauha_changemaker.fi/attachments/20131218/e2a0babd/attachment.html
> >
> -------------- seuraava osa --------------
> Ei-tekstimuotoinen liite on siirretty...
> Nimi: Muistio rauharyhmän pikkujouluista 18.docx
> Tyyppi:
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
> Koko: 14436 bytes
> Kuvaus: Muistio rauharyhmän pikkujouluista 18.docx
> Url : <
> http://changemaker.fi/pipermail/rauha_changemaker.fi/attachments/20131218/e2a0babd/attachment.docx
> >
>
> ------------------------------
>
> Subject: Lukemiston alatunniste
>
> _______________________________________________
> Changemakerin Rauhalista
> Rauha at changemaker.fi
> Muokkaa asetuksiasi tai poistu listalta:
> http://changemaker.fi/mailman/listinfo/rauha_changemaker.fi
>
>
> ------------------------------
>
> Loppu Rauha Lukemisto, Vol 22, Aihe 14
> **************************************
>
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on siirretty...
URL: <http://changemaker.fi/pipermail/rauha_changemaker.fi/attachments/20131218/11de7631/attachment-0001.html>


Lisätietoja postituslistasta Rauha