[CM-Rauha] kansalaisaloitideasta

Pertti Keinänen Pertti.Keinanen at kirkonulkomaanapu.fi
To Joulu 19 09:35:40 EET 2013


Hei,

avaanpa asiaa hieman lisää. Alla olevan tekstin lähteenä olen käyttänyt SaferGloben raporttia Suomen asevienti 2012.

Kaupalliset vientiluvat ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten vientiin ja kauttakuljetukseen käsitellään Poliisihallituksessa. Poliisihallitus julkaisee vain tilaston myönnetyistä vientiluvista asetyypeittäin, mutta ei tarkempia tietoja aseista, ostajista eikä myöskään tietoja kauppojen taloudellisesta arvosta. Tietoja viennin taloudellisesta arvosta Poliisihallitus ei kerää edes osana vientilupahakemuksia. Poliisihallitus ei myöskään julkaise tietoja toteutuneesta viennistä. Samoin Poliisihallituksessa katsotaan yksittäisten vientilupien olevan salaisia. Poliisihallituksen luvilla viedään paitsi siviilituotteita myös aseita ja niiden osia, jotka on tarkoitettu asevoimille ja turvallisuusviranomaisille. Kesällä 2012 toteutettu puolustustarvikkeiden vientilain uudistus siirsi sotilaspatruunoita Poliisihallituksen alaiseen kaupalliseen niin kutsutun siviiliaseviennin piiriin. Näin Suomen aseviennin läpinäkyvyys heikkeni merkittävästi.
Poliisihallituksen käytäntö ei hankaloita ainoastaan median ja kansalaisjärjestöjen suorittamaa valvontaa vaan myös muiden viranomaisten työtä. Koska luvat ovat salaisia, Poliisihallitus ei voi jakaa vientilupatietoja muille kotimaisille lupa- ja valvontaviranomaisille eikä myöskään ulkomaisille viranomaisille.

Yksi osoitus salailun kestämättömyydestä on SaferGloben aiemmassa raportissa (Suomen asevienti 2011) esitelty Bahrainin tapaus. Alla oleva teksti on lähes suora lainaus kyseisestä raportista.

Arabikevään mielenosoitukset alkoivat Bahrainissa helmikuussa 2011. Aivan Bahrainin väkivaltaisuuksien alla Suomesta vietiin aseita ja ammuksia maahan yli 2,6 miljoonalla eurolla. Valtioneuvosto ei käsitellyt asiaa, koska kokonaisuus oli pilkkoutunut kahden eri lupaviranomaisen taholle ja vientiluvat jakaantuivat useille eri vuosille vaikkakin itse viennit tapahtuivat samassa yhteydessä tammikuussa 2011. Tarkkuuskiväärien 872 000 euron arvoisien luvan myönsi Puolustusministeriö elokuussa 2010. Poliisihallitus myönsi 280 000 pistoolin patruunan vientiluvan vuonna 2009 ja 550 000 kiväärin patruunan vientiluvat vuosina 2009 ja 2010. Patruunoita vietiin tullihallituksen tietokannan mukaan 812 000 euron arvosta. Sitä kenelle patruunat vietiin, ei tiedetä, koska Poliisihallituksen mukaan tämä on salainen tieto.
Tullihallituksen tilastojen mukaan Bahrainiin vietiin myös 954 000 euron arvosta metsästys- ja urheiluhaulikoiden tai kiväärien osia. Poliisihallituksen mukaan sellaisille ei ole myönnetty Bahrainiin vientilupaa ainakaan vuoden 2007 jälkeen. Poliisihallitus arvelee vietyjen tuotteiden olevan lupavapaita ampuma-aseiden osia. Sellaisia ovat esimerkiksi aseen tukki, liipasin ja patruunalippaat. On erittäin todennäköistä, että toteutunut vienti liittyy tarkkuuskivääreiden ja patruunoiden kauppaan, koska kaikki viennit ovat tapahtuneet samaan aikaan ja muutamia viikkoja ennen väkivaltaisuuksien puhkeamista.

Suosittelen lämpimästi rauharyhmän jäseniä tutustumaan näihin raportteihin. Itse en kokisi hankalaksi, vaikka rauharyhmä toteuttaisi kampanjaa tästä aiheesta, vaikka se ei olisi pääkampanjavuorossa. Toisaalta tästä olisi varmasti myös pääkampanjaksi. Ja tosiaan kansalaisaloitetta varten toivoisin, että tätä tehtäisiin mahdollisimman laajassa järjestö- ja viranomaisyhteistyössä.

Jou, jou, hyvää joulunaikaa kaikille!

t Pertti

Lähettäjä: Rauha [mailto:rauha-bounces at changemaker.fi] Puolesta Tytti Matsinen
Lähetetty: 18. joulukuuta 2013 20:21
Vastaanottaja: rauha
Aihe: [CM-Rauha] kansalaisaloitideasta

Hei,

minulle ei pikkujoulumuistiosta täysin selvinnyt, mitä aselupapäätöksiä poliisi ei voi julkaista? Yksityishenkilöiden aselupia? Vai jotain tähän vientiin liittyvää?
Sinällään ajatus kuulostaa hyvältä. Myös sellaiselta, josta voisi joskus tehdä pääkampanjan: kerätä kansalaisaloitteeseen nimiä vetoomuksena, kuten Tahdon-kampanjassa paraikaa.

Tytti

18. joulukuuta 2013 17.39 <rauha-request at changemaker.fi<mailto:rauha-request at changemaker.fi>> kirjoitti:
Lähetä Rauha postituslistalle lähetetyt viestit hyväksyttäväksi
    rauha at changemaker.fi<mailto:rauha at changemaker.fi>

Liittyäksesi tai irtisanoutuaksesi listalta www-yhteyden kautta,
vieraile
    http://changemaker.fi/mailman/listinfo/rauha_changemaker.fi
tai jos käytät sähköpostia niin kirjoita otsikko- tai viestikenttään
sana 'help' ja lähetä se
    rauha-request at changemaker.fi<mailto:rauha-request at changemaker.fi>

Saat yhteyden listan ylläpitäjään
    rauha-owner at changemaker.fi<mailto:rauha-owner at changemaker.fi>

Kun vastaat listalle, muokkaa Otsikko-kenttää siten, että sopii
paremmin kuin "Re: Kokoelman Rauha sisältö..."


Tämänpäivän Aiheet:

  1. Re: Fwd: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian
   asevientikiellon lieventämiseen (Janne Eronen)
  2. Muistio rauharyhmän pikkujouluista, sana on vapaa!
   (Pertti Keinänen)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Wed, 18 Dec 2013 14:20:32 +0300
From: Janne Eronen <janne1616 at hotmail.com<mailto:janne1616 at hotmail.com>>
To: Tytti Matsinen <tyttimatsinen at gmail.com<mailto:tyttimatsinen at gmail.com>>, rauha
    <rauha at changemaker.fi<mailto:rauha at changemaker.fi>>
Subject: Re: [CM-Rauha] Fwd: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian
    asevientikiellon lieventämiseen
Message-ID: <DUB114-W5060D9509BA87C3CE5C7A6A1DA0 at phx.gbl<mailto:DUB114-W5060D9509BA87C3CE5C7A6A1DA0 at phx.gbl>>
Content-Type: text/plain; charset="windows-1252"

Hei!

Mielestäni tämä on oikein hyvä. Luen tämän vielä uudestaan illalla paremmalla ajalla, mutta hyvältä vaikuttaa.

T: Janne

Date: Wed, 18 Dec 2013 09:48:53 +0200
From: tyttimatsinen at gmail.com<mailto:tyttimatsinen at gmail.com>
To: rauha at changemaker.fi<mailto:rauha at changemaker.fi>
Subject: [CM-Rauha] Fwd: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon lieventämiseenHei rauharyhmä,
alla vihdoin lupaamani luonnos Erkki Tuomiojan kirjeeseen, sen alla vielä keväinen kirjeenvaihtomme Tuomiojan ja rauharyhmän kesken. Jos pystyisitte kommentoimaan jo tänään, voin lähettää tekstin joko illalla tai huomenna aamulla, jotta se luetaan vielä ennen joulua.


Yt,
Tytti

Hyvä Erkki Tuomioja,viitaten Changemaker-verkoston kanssa helmi-maaliskuussa
käymäänne sähköpostikeskusteluun tahtoisimme nostaa esille uudelleen Syyrian
tilanteen ja Suomen roolin EU:n yhteisen kannan muodostamisessa.

Alkuvuodesta EU salli jäsenvaltioiden viedä Syyriaan ei-tappavia
puolustustarvikkeita, mikäli nämä luovutettaisiin Syyrian kansalliselle koalitiolle ja niiden
tarkoituksena olisi siviilien suojelu. Changemaker oli jo keväällä huolissaan
siitä, että sekavan kriisin osapuolten tukeminen ? edes ei-tappavalla varustetuella
? vain ruokkii konfliktia. On todennäköistä, että sekä Syyrian hallituksen että
kapinallisten joukot ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin ja
sotarikoksiin. Kuten tiedämme, Syyrian hallituksen vastaisia joukkoja on useita
eivätkä nämä edusta mitään yhteistä rintamaa, jonka taakse Euroopan tai
Yhdysvaltojen tulisi asettua.

YLE uutisoi 11. joulukuuta Yhdysvaltain ja Iso-Britannian
lopettavan muun kuin humanitäärisen avun toimittamisen Syyriaan varustevaraston
jouduttua vääriin käsiin. Tilanteessa on käynyt juuri niin kuin Changemakerissä
pelättiin: kaoottisessa sotatilanteessa yhdelle osapuolelle tarkoitettu
varustetuki on lopulta joutunut ei-toivottuihin käsiin ja näin olleen ruokkii
yhä pitkittyvää konfliktia.

Tahdomme Changemakerin rauharyhmässä jatkaa keskustelua
kanssanne siitä, mitä Suomi voi tehdä, jotta kaikki varustetuki EU:n
jäsenvaltioilta Syyriaan saadaan kiellettyä uudelleen. Tiedustelisimmekin,
olisiko meillä mahdollisuutta tavata ja keskustella aiheesta, sillä
ymmärtääksemme Changemaker-verkosto ja ulkoministeri ovat edelleen yhtä mieltä
siitä, että Syyrian konfliktin ratkaisu ei ole konfliktin osapuolten
varustelussa.Ystävällisin terveisin, rauhallista joulun aikaa toivottaen,

Changemakerin rauharyhmä---------- Edelleenlähetetty viesti ----------
Lähettäjä: Tuomioja Erkki <Erkki.Tuomioja at formin.fi<mailto:Erkki.Tuomioja at formin.fi>>

Päiväys: 7. maaliskuuta 2013 15.40
Aihe: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon lieventämiseen
Vastaanottaja: "tyttimatsinen at gmail.com<mailto:tyttimatsinen at gmail.com>" <tyttimatsinen at gmail.com<mailto:tyttimatsinen at gmail.com>>
Hyvä Changemaker,Kiitos Syyrian tilannetta kohtaan osoittamastanne
huomiosta. Neuvosto hyväksyi 28.2. päätöksen Syyria-pakotteiden muuttamisesta,
jonka myötä EU:n jäsenvaltioiden on mahdollista sallia ei-tappavien
puolustustarvikkeiden ja kansallisissa tukahduttamistoimissa käytettävien
tarvikkeiden vienti Syyriaan, mikäli tarvikkeet toimitetaan Syyrian
kansalliselle koalitiolle ja tarvikkeilla on tarkoitus suojella siviilejä.
Sellaista päätöstä joka olisi mahdollistanut aseiden tai sotilaalliseen
käyttöön tarkoitetun materiaalin vientiä Syyriaan emme olleet valmiita
hyväksymään, eikä sellaista myöskään esitetty.Puolustustarvikkeiden vienti kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen
toimivaltaan, ja nämä ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä sääntöjä tätä
vientiä koskevassa kansallisessa harkinnassaan. Nämä säännöt määritellään
puolustustarvikkeiden vientiä koskevassa neuvoston yhteisessä kannassa
(2008/944/YUTP). EU:n jäsenvaltion on siis harkitessaan luvan myöntämistä
puolustustarvikkeiden viennille Syyriaan otettava huomioon Syyria-pakotteiden
lisäksi myös em. kanta. Tämän kannan mukaan jäsenvaltion on mm. evättävä
maastavientilupa, mikäli on olemassa selkeä vaara, että vietäviä
puolustustarvikkeita saatetaan käyttää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden
vakaviin loukkauksiin. Syyria-pakotteiden muuttamisen taustalla ei missään
tapauksessa ole EU:n osallistuminen ATT-neuvotteluihin. Päinvastoin, EU pyrkii
sekä laillisen että laittoman asekaupan rajoittamiseen.Olemme samaa mieltä: Syyrian yhä
murheellisemmaksi käyvään konfliktiin voidaan löytää ratkaisu vain poliittisten
neuvotteluiden, ei aseellisten taisteluiden kautta. Suomi on pitänyt tätä
näkemystä järjestelmällisesti esillä niin kansainvälisillä foorumeilla kuin
kahdenvälisissä keskusteluissa. EU:n ulkoasiainneuvosto on toistuvasti
päätelmissään vaatinut poliittista ratkaisua. Pidän tärkeänä, ettei tappamiseen
soveltuvien tarvikkeiden, esimerkiksi aseiden tai ammusten, vientiä Syyriaan
sallita jatkossakaan.
Mainittu neuvoston päätös löytyy täältä:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:058:0008:0008:EN:PDF
Asiaa koskeva tiedote löytyy täältä:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135733.pdfYstävällisin terveisin,Erkki Tuomioja

Lähettäjä: Tytti
Matsinen <tyttimatsinen at gmail.com<mailto:tyttimatsinen at gmail.com>>

Päiväys: 27. helmikuuta 2013 12.13.53<tel:2013%2012.13.53> UTC+2.00

Vastaanottaja: "erkki.tuomioja at eduskunta.fi<mailto:erkki.tuomioja at eduskunta.fi>" <erkki.tuomioja at eduskunta.fi<mailto:erkki.tuomioja at eduskunta.fi>>,
Hillo Pia <Pia.Hillo at formin.fi<mailto:Pia.Hillo at formin.fi>>,
Resch Riitta <Riitta.Resch at formin.fi<mailto:Riitta.Resch at formin.fi>>

Kopio: Kantola Tarja <Tarja.Kantola at formin.fi<mailto:Tarja.Kantola at formin.fi>>, "ayla.shakir at eduskunta.fi<mailto:ayla.shakir at eduskunta.fi>"
<ayla.shakir at eduskunta.fi<mailto:ayla.shakir at eduskunta.fi>>

Aihe: Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon
lieventämiseen

Hyvä ulkoministeri Tuomioja ja ulkoministeriön virkamiehet,Changemaker on erittäin huolissaan Euroopan Unionin päätöksestä höllentää
asevientikieltoa ja näin ollen sallia muun muassa radiopuhelinten kaltaisten
televiestintälaitteiden viemisen Syyriaan. Pidämme vastuuttomana toimia,
jotka saattavat johtaa sisällissodan pitkittymiseen. Changemakerin mielestä
Syyrian sisällissotaa ei ratkaista kumpaakaan osapuolta varustelemalla, oli
kyse sitten aseista tai muusta sotilaalliseen käyttöön tarkoitetusta
materiaalista. EU-maiden näkemys siitä, että asevienti saattaisi saada
väkivallan yltymään entisestään, on mielestämme relevantti, mutta näemme myös
muun sotilaskäyttöön tulevan materiaalin ylläpitävän ja pitkittävän konfliktia.
Olemme ulkoministeriön (tai ulkoministeri Tuomiojan) kanssa samassa linjassa
siinä, että haettavan ratkaisun on oltava ensisijaisesti poliittinen.Kun Euroopan Unioni kolmen kuukauden kuluttua neuvottelee uudelleen aseiden
viemisestä Syyriaan, vaadimme että Suomi vastustaa vientiä edelleen ja ajaa
poliittisen ratkaisun löytymistä konfliktiin.Tahtoisimmekin tietää, mistä paine asevientikiellon lieventymiseen syntyi?
Vaikuttavatko tulevat Arms Trade Treaty -neuvottelut siten, että EU:lla on paineita
sallia nykyistä suurempi aseiden vienti? Vaadimme, että Suomi toimii
aktiivisesti poliittisen ratkaisun löytämiseksi. Syyrian konfliktin eri
osapuolia tukevat toimijat on saatettava samaan neuvottelupöytään, jotta
konfliktia ruokkiva kierre saadaan katkaistuksiChangemaker Finland**Kannanoton välitti Changemaker-verkoston tiimin sidosryhmävastaava ja
rauharyhmän aktiivi Tytti Matsinen.

_______________________________________________
Changemakerin Rauhalista
Rauha at changemaker.fi<mailto:Rauha at changemaker.fi>
Muokkaa asetuksiasi tai poistu listalta:
http://changemaker.fi/mailman/listinfo/rauha_changemaker.fi
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on siirretty...
URL: <http://changemaker.fi/pipermail/rauha_changemaker.fi/attachments/20131218/58bc7776/attachment-0001.html>

------------------------------

Message: 2
Date: Wed, 18 Dec 2013 15:39:38 +0000
From: Pertti Keinänen <Pertti.Keinanen at kirkonulkomaanapu.fi<mailto:Pertti.Keinanen at kirkonulkomaanapu.fi>>
To: "rauha at changemaker.fi<mailto:rauha at changemaker.fi>" <rauha at changemaker.fi<mailto:rauha at changemaker.fi>>
Subject: [CM-Rauha] Muistio rauharyhmän pikkujouluista, sana on vapaa!
Message-ID:
    <2EB574D0CA9FA649941CE24E12056D74F490AF at KUAMAIL.mail.kua.fi<mailto:2EB574D0CA9FA649941CE24E12056D74F490AF at KUAMAIL.mail.kua.fi>>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Hei, rauharyhmä!

Tässä muistio rauharyhmän pikkujouluista! Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta uusien ideoiden parissa! Lukekaa ja kommentoikaa! :)

t,
Pertti Keinänen
Changemaker-koordinaattori
050 342 3799
pertti.keinanen at kirkonulkomaanapu.fi<mailto:pertti.keinanen at kirkonulkomaanapu.fi><mailto:pertti.keinanen at kirkonulkomaanapu.fi<mailto:pertti.keinanen at kirkonulkomaanapu.fi>>
www.changemaker.fi<http://www.changemaker.fi><http://www.changemaker.fi/>

Kirkon Ulkomaanapu
Luotsikatu 1 A, PL 185, 00160 Helsinki
www.kirkonulkomaanapu.fi<http://www.kirkonulkomaanapu.fi>

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on siirretty...
URL: <http://changemaker.fi/pipermail/rauha_changemaker.fi/attachments/20131218/e2a0babd/attachment.html>
-------------- seuraava osa --------------
Ei-tekstimuotoinen liite on siirretty...
Nimi: Muistio rauharyhmän pikkujouluista 18.docx
Tyyppi: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Koko: 14436 bytes
Kuvaus: Muistio rauharyhmän pikkujouluista 18.docx
Url : <http://changemaker.fi/pipermail/rauha_changemaker.fi/attachments/20131218/e2a0babd/attachment.docx>

------------------------------

Subject: Lukemiston alatunniste

_______________________________________________
Changemakerin Rauhalista
Rauha at changemaker.fi<mailto:Rauha at changemaker.fi>
Muokkaa asetuksiasi tai poistu listalta:
http://changemaker.fi/mailman/listinfo/rauha_changemaker.fi


------------------------------

Loppu Rauha Lukemisto, Vol 22, Aihe 14
**************************************

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on siirretty...
URL: <http://mail.changemaker.fi/pipermail/rauha_changemaker.fi/attachments/20131219/7c399de6/attachment-0002.html>


Lisätietoja postituslistasta Rauha