<html>
<head>
<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 12pt;
font-family:Calibri
}
--></style></head>
<body class='hmmessage'><div dir='ltr'>Hei!<br><br>Mielestäni tämä on oikein hyvä. Luen tämän vielä uudestaan illalla paremmalla ajalla, mutta hyvältä vaikuttaa.<br><br>T: Janne<br><br><div><hr id="stopSpelling">Date: Wed, 18 Dec 2013 09:48:53 +0200<br>From: tyttimatsinen@gmail.com<br>To: rauha@changemaker.fi<br>Subject: [CM-Rauha] Fwd: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon lieventämiseen<br><br><div dir="ltr">

<p class="ecxMsoNormal">Hei rauharyhmä,</p><p class="ecxMsoNormal"><br></p><p class="ecxMsoNormal">alla vihdoin lupaamani luonnos Erkki Tuomiojan kirjeeseen, sen alla vielä keväinen kirjeenvaihtomme Tuomiojan ja rauharyhmän kesken. Jos pystyisitte kommentoimaan jo tänään, voin lähettää tekstin joko illalla tai huomenna aamulla, jotta se luetaan vielä ennen joulua.<br>
<br>Yt,<br></p><p class="ecxMsoNormal">Tytti<br></p><p class="ecxMsoNormal"><br>Hyvä Erkki Tuomioja,</p>

<p class="ecxMsoNormal"> </p>

<p class="ecxMsoNormal">viitaten Changemaker-verkoston kanssa helmi-maaliskuussa
käymäänne sähköpostikeskusteluun tahtoisimme nostaa esille uudelleen Syyrian
tilanteen ja Suomen roolin EU:n yhteisen kannan muodostamisessa.</p>

<p class="ecxMsoNormal">Alkuvuodesta EU salli jäsenvaltioiden viedä Syyriaan ei-tappavia
puolustustarvikkeita, mikäli nämä luovutettaisiin Syyrian<span>  </span>kansalliselle koalitiolle ja niiden
tarkoituksena olisi siviilien suojelu. Changemaker oli jo keväällä huolissaan
siitä, että sekavan kriisin osapuolten tukeminen – edes ei-tappavalla varustetuella
– vain ruokkii konfliktia. On todennäköistä, että sekä Syyrian hallituksen että
kapinallisten joukot ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin ja
sotarikoksiin. Kuten tiedämme, Syyrian hallituksen vastaisia joukkoja on useita
eivätkä nämä edusta mitään yhteistä rintamaa, jonka taakse Euroopan tai
Yhdysvaltojen tulisi asettua.</p>

<p class="ecxMsoNormal">YLE uutisoi 11. joulukuuta Yhdysvaltain ja Iso-Britannian
lopettavan muun kuin humanitäärisen avun toimittamisen Syyriaan varustevaraston
jouduttua vääriin käsiin. Tilanteessa on käynyt juuri niin kuin Changemakerissä
pelättiin: kaoottisessa sotatilanteessa yhdelle osapuolelle tarkoitettu
varustetuki on lopulta joutunut ei-toivottuihin käsiin ja näin olleen ruokkii
yhä pitkittyvää konfliktia.</p>

<p class="ecxMsoNormal">Tahdomme Changemakerin rauharyhmässä jatkaa keskustelua
kanssanne siitä, mitä Suomi voi tehdä, jotta kaikki varustetuki EU:n
jäsenvaltioilta Syyriaan saadaan kiellettyä uudelleen. Tiedustelisimmekin,
olisiko meillä mahdollisuutta tavata ja keskustella aiheesta, sillä
ymmärtääksemme Changemaker-verkosto ja ulkoministeri ovat edelleen yhtä mieltä
siitä, että Syyrian konfliktin ratkaisu ei ole konfliktin osapuolten
varustelussa.</p>

<p class="ecxMsoNormal"> </p>

<p class="ecxMsoNormal">Ystävällisin terveisin, rauhallista joulun aikaa toivottaen,</p>

<p class="ecxMsoNormal">Changemakerin rauharyhmä</p>

<br><br><div class="ecxgmail_quote">---------- Edelleenlähetetty viesti ----------<br>Lähettäjä: <b class="ecxgmail_sendername">Tuomioja Erkki</b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:Erkki.Tuomioja@formin.fi">Erkki.Tuomioja@formin.fi</a>></span><br>
Päiväys: 7. maaliskuuta 2013 15.40<br>Aihe: FW: Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon lieventämiseen<br>Vastaanottaja: "<a href="mailto:tyttimatsinen@gmail.com">tyttimatsinen@gmail.com</a>" <<a href="mailto:tyttimatsinen@gmail.com">tyttimatsinen@gmail.com</a>><br>
<br><br>
<div lang="FI">

<div>

<blockquote style="">

<div>

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">Hyvä Changemaker,</span><u></u><u></u></p>

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";"> </span><u></u><u></u></p>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">Kiitos Syyrian tilannetta kohtaan osoittamastanne
huomiosta. Neuvosto hyväksyi 28.2. päätöksen Syyria-pakotteiden muuttamisesta,
jonka myötä EU:n jäsenvaltioiden on mahdollista sallia ei-tappavien
puolustustarvikkeiden ja kansallisissa tukahduttamistoimissa käytettävien
tarvikkeiden vienti Syyriaan, mikäli tarvikkeet toimitetaan Syyrian
kansalliselle koalitiolle ja tarvikkeilla on tarkoitus suojella siviilejä.
Sellaista päätöstä joka olisi mahdollistanut aseiden tai sotilaalliseen
käyttöön tarkoitetun materiaalin vientiä Syyriaan emme olleet valmiita
hyväksymään, eikä sellaista myöskään esitetty.<u></u><u></u></span></p>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><span style="color:rgb(31,73,125);"><u></u> <u></u></span></p>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><span><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:rgb(31,73,125);">P</span></span><span><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">uolustustarvikkeiden vienti kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen
toimivaltaan, ja nämä ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä sääntöjä tätä
vientiä koskevassa kansallisessa harkinnassaan. Nämä säännöt määritellään
puolustustarvikkeiden vientiä koskevassa neuvoston yhteisessä kannassa
(2008/944/YUTP). EU:n jäsenvaltion on siis harkitessaan luvan myöntämistä
puolustustarvikkeiden viennille Syyriaan otettava huomioon Syyria-pakotteiden
lisäksi myös em. kanta. Tämän kannan mukaan jäsenvaltion on mm. evättävä
maastavientilupa, mikäli on olemassa selkeä vaara, että vietäviä
puolustustarvikkeita saatetaan käyttää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden
vakaviin loukkauksiin. Syyria-pakotteiden muuttamisen taustalla ei missään
tapauksessa ole EU:n osallistuminen ATT-neuvotteluihin. Päinvastoin, EU pyrkii
sekä laillisen että laittoman asekaupan rajoittamiseen.</span></span><span style="color:rgb(31,73,125);"><u></u><u></u></span></p>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:rgb(31,73,125);"><u></u> <u></u></span></p>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">Olemme samaa mieltä: Syyrian yhä
murheellisemmaksi käyvään konfliktiin voidaan löytää ratkaisu vain poliittisten
neuvotteluiden, ei aseellisten taisteluiden kautta. Suomi on pitänyt tätä
näkemystä järjestelmällisesti esillä niin kansainvälisillä foorumeilla kuin
kahdenvälisissä keskusteluissa. EU:n ulkoasiainneuvosto on toistuvasti
päätelmissään vaatinut poliittista ratkaisua. Pidän tärkeänä, ettei tappamiseen
soveltuvien tarvikkeiden, esimerkiksi aseiden tai ammusten, vientiä Syyriaan
sallita jatkossakaan.</span><span style="color:rgb(31,73,125);"><u></u><u></u></span></p>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";"> </span><span style="color:rgb(31,73,125);"><u></u><u></u></span></p>


</div>

</blockquote>

<blockquote style="">

<div>

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">Mainittu neuvoston päätös löytyy täältä:</span><u></u><u></u></p>

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";"><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:058:0008:0008:EN:PDF" target="_blank">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:058:0008:0008:EN:PDF</a>
</span><u></u><u></u></p>

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";"> </span><u></u><u></u></p>

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">Asiaa koskeva tiedote löytyy täältä: </span><u></u><u></u></p>

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";"><a href="http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135733.pdf" target="_blank">http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135733.pdf</a>
 </span><u></u><u></u></p>

<div>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><b><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:rgb(31,73,125);"><u></u> <u></u></span></b></p>


<p class="ecxMsoNormal" style=""><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">Ystävällisin terveisin,<u></u><u></u></span></p>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";"><u></u> <u></u></span></p>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">Erkki Tuomioja<u></u><u></u></span></p>

</div>

<blockquote style="">

<div>

<p class="ecxMsoNormal" style=""><b><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:rgb(31,73,125);"><u></u> <u></u></span></b></p>


<p class="ecxMsoNormal" style=""><b><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:rgb(31,73,125);"><u></u> <u></u></span></b></p>


<p class="ecxMsoNormal" style=""><b><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">Lähettäjä:</span></b><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";"> Tytti
Matsinen <<a href="mailto:tyttimatsinen@gmail.com" target="_blank"><span>tyttimatsinen@gmail.com</span></a>><br>
<b>Päiväys:</b> 27. helmikuuta <a target="_blank">2013 12.13.53</a> UTC+2.00<br>
<b>Vastaanottaja:</b> "<a href="mailto:erkki.tuomioja@eduskunta.fi" target="_blank"><span>erkki.tuomioja@eduskunta.fi</span></a>" <<a href="mailto:erkki.tuomioja@eduskunta.fi" target="_blank"><span>erkki.tuomioja@eduskunta.fi</span></a>>,
Hillo Pia <<a href="mailto:Pia.Hillo@formin.fi" target="_blank"><span>Pia.Hillo@formin.fi</span></a>>,
Resch Riitta <<a href="mailto:Riitta.Resch@formin.fi" target="_blank"><span>Riitta.Resch@formin.fi</span></a>><br>
<b>Kopio:</b> Kantola Tarja <<a href="mailto:Tarja.Kantola@formin.fi" target="_blank"><span>Tarja.Kantola@formin.fi</span></a>>, "<a href="mailto:ayla.shakir@eduskunta.fi" target="_blank"><span>ayla.shakir@eduskunta.fi</span></a>"
<<a href="mailto:ayla.shakir@eduskunta.fi" target="_blank"><span>ayla.shakir@eduskunta.fi</span></a>><br>
<b>Aihe:</b> <b>Changemakerin kannanotto Syyrian asevientikiellon
lieventämiseen</b></span><u></u><u></u></p>

</div>

</blockquote>

<blockquote style="">

<div>

<p class="ecxMsoNormal"><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri","sans-serif";">Hyvä ulkoministeri Tuomioja ja ulkoministeriön virkamiehet,<br>
<br>
Changemaker on erittäin huolissaan Euroopan Unionin päätöksestä höllentää
asevientikieltoa ja näin ollen sallia muun muassa radiopuhelinten kaltaisten
televiestintälaitteiden viemisen  Syyriaan. Pidämme vastuuttomana toimia,
jotka saattavat johtaa sisällissodan pitkittymiseen. Changemakerin mielestä
Syyrian sisällissotaa ei ratkaista kumpaakaan osapuolta varustelemalla, oli
kyse sitten aseista tai muusta sotilaalliseen käyttöön tarkoitetusta
materiaalista. EU-maiden näkemys siitä, että asevienti saattaisi saada
väkivallan yltymään entisestään, on mielestämme relevantti, mutta näemme myös
muun sotilaskäyttöön tulevan materiaalin ylläpitävän ja pitkittävän konfliktia.
Olemme ulkoministeriön (tai ulkoministeri Tuomiojan) kanssa samassa linjassa
siinä, että haettavan ratkaisun on oltava ensisijaisesti poliittinen.<br>
<br>
Kun Euroopan Unioni kolmen kuukauden kuluttua neuvottelee uudelleen aseiden
viemisestä Syyriaan, vaadimme että Suomi vastustaa vientiä edelleen ja ajaa
poliittisen ratkaisun löytymistä konfliktiin.<br>
<br>
Tahtoisimmekin tietää, mistä paine asevientikiellon lieventymiseen syntyi?
Vaikuttavatko tulevat Arms Trade Treaty -neuvottelut siten, että EU:lla on paineita
sallia nykyistä suurempi aseiden vienti? Vaadimme, että Suomi toimii
aktiivisesti poliittisen ratkaisun löytämiseksi. Syyrian konfliktin eri
osapuolia tukevat toimijat on saatettava samaan neuvottelupöytään, jotta
konfliktia ruokkiva kierre saadaan katkaistuksi<br>
<br>
Changemaker Finland<br>
<br>
**<br>
<br>
Kannanoton välitti Changemaker-verkoston tiimin sidosryhmävastaava ja
rauharyhmän aktiivi Tytti Matsinen.</span><u></u><u></u></p>

</div>

</blockquote>

</div>

</blockquote>

</div>

</div>


</div><br></div>
<br>_______________________________________________
Changemakerin Rauhalista
Rauha@changemaker.fi
Muokkaa asetuksiasi tai poistu listalta:
http://changemaker.fi/mailman/listinfo/rauha_changemaker.fi</div>                                           </div></body>
</html>