<div dir="ltr"><div><div><div><div>Hei,<br><br></div>alla Tuomiojan vastaus, ipadista naputeltuna. :)<br><br></div>Jäädään seuraamaan asiaa ja otetaan reippaasti yhteyttä taas, kun aihetta tulee.<br><br></div>Tietääkö joku täällä (Sonja? Anni?) tuosta Geneve 2:sta? Onko kyse siis rauhanneuvotteluista?<br>
<br></div>Tytti<br><div><div><div><div><div><br><div class="gmail_quote">---------- Edelleenlähetetty viesti ----------<br>Lähettäjä: <b class="gmail_sendername">Tuomioja Erkki</b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:Erkki.Tuomioja@formin.fi">Erkki.Tuomioja@formin.fi</a>></span><br>
Päiväys: 20. joulukuuta 2013 10.57<br>Aihe: Re: Suomen rooli Syyrian varustetuessa<br>Vastaanottaja: Tytti Matsinen <<a href="mailto:tyttimatsinen@gmail.com">tyttimatsinen@gmail.com</a>><br>Kopio: Kantola Tarja <<a href="mailto:Tarja.Kantola@formin.fi">Tarja.Kantola@formin.fi</a>>, Prepula Katariina <<a href="mailto:Katariina.Prepula@formin.fi">Katariina.Prepula@formin.fi</a>><br>
<br><br>Hyvä Tytti Matsinen<br>
 Kiitos viestistä, jonka huolen Syyrian tilanteesta jaan täysin. Olemme myös edelleen samaa mieltä siitä, että asevientikiellon purkaminen - joka ei toki tarkoittanut sitä että EU olisi hyväksynyt asevientikysymykset, vaan sitä että kiellon jatkamisesta ei kahden jäsenvaltion vastustuksen vuoksi päästy sopuun - oli virhe. Jos kiellon uusimiselle avautuisi mahdollisuus olisimme heti sitä esittämässä ja kannattamassa, mutta ainakaan juuri nyt sille ei näytä olevan edellytyksiä.<br>

 Tällä hetkellä EUnkin toiminnan painopiste on tuki Geneve kakkosen  aikaansaamiselle ja tällä kertaa on viisastuttu  vähän edellisestä kierroksesta eikä sitä vaikeuteta asettamalla koko ajan uusia lisäehtoja. Siitä huolimatta kokouksen aikaansaaminen on vielä epävarmaa ja vielä epävarmempaa se, saadaanko siitä tuloksia.<br>

 Ystävällisin jouluterveisin<br>
 Erkki Tuomioja<br>
<br>
Lähetetty iPadista<br>
<br>
"Tytti Matsinen" <<a href="mailto:tyttimatsinen@gmail.com">tyttimatsinen@gmail.com</a><mailto:<a href="mailto:tyttimatsinen@gmail.com">tyttimatsinen@gmail.com</a>>> kirjoitti 19.12.2013 kello 8.17:<br>

<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
Hyvä Erkki Tuomioja,<br>
<br>
viitaten Changemaker-verkoston kanssa helmi-maaliskuussa käymäänne sähköpostikeskusteluun tahtoisimme nostaa esille uudelleen Syyrian tilanteen ja Suomen roolin EU:n yhteisen kannan muodostamisessa.<br>
<br>
Alkuvuodesta EU salli jäsenvaltioiden viedä Syyriaan ei-tappavia puolustustarvikkeita, mikäli nämä luovutettaisiin Syyrian  kansalliselle koalitiolle ja niiden tarkoituksena olisi siviilien suojelu. Changemaker oli jo keväällä huolissaan siitä, että sekavan kriisin osapuolten tukeminen – edes ei-tappavalla varustetuella – vain ruokkii konfliktia. On todennäköistä, että sekä Syyrian hallituksen että kapinallisten joukot ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin ja sotarikoksiin. Kuten tiedämme, Syyrian hallituksen vastaisia joukkoja on useita eivätkä nämä edusta mitään yhteistä rintamaa, jonka taakse Euroopan tai Yhdysvaltojen tulisi asettua.<br>

<br>
YLE uutisoi 11. joulukuuta Yhdysvaltain ja Iso-Britannian lopettavan muun kuin humanitäärisen avun toimittamisen Syyriaan jo luovutetun varusteavun jouduttua vääriin käsiin varustevaraston valtauksen myöstä. Tilanteessa on käynyt juuri niin kuin Changemakerissä pelättiin: kaoottisessa sotatilanteessa yhdelle osapuolelle tarkoitettu varustetuki on lopulta joutunut ei-toivottuihin käsiin ja näin olleen ruokkii yhä pitkittyvää konfliktia.<br>

<br>
Tahdomme Changemakerin rauharyhmässä jatkaa keskustelua kanssanne siitä, mitä Suomi voi tehdä, jotta kaikki varustetuki EU:n jäsenvaltioilta Syyriaan saadaan kiellettyä uudelleen. Tiedustelisimmekin, olisiko meillä mahdollisuutta tavata ja keskustella aiheesta, sillä ymmärtääksemme Changemaker-verkosto ja ulkoministeri ovat edelleen yhtä mieltä siitä, että Syyrian konfliktin ratkaisu ei ole konfliktin osapuolten varustelussa.<br>

<br>
Ystävällisin terveisin, rauhallista joulun aikaa toivottaen,<br>
<br>
Changemakerin rauharyhmä<br>
<br>
******<br>
<br>
Rauharyhmän puolesta viestin välitti ryhmän aktiivi Tytti Matsinen<br>
</div></div></div><br></div></div></div></div></div></div>